Fiskeregler

Syftet med fiskevårdsområdet är att vårda fisket i sjön via ett hållbart användande av dess resurser och från och med år 2010 har ingen försäljning av fiskekort till allmänheten gjort förutom karpfiskekort.

Medlemmar i BFVO har dock fortsatt möjlighet till att bedriva sportfiske i sjön. En rekommendation från styrelsen är att fångad rovfisk (gädda, abborre, gös) återutsätts i så stor omfattning som möjligt.Fisket får bedrivas med mete, flug- och spinnfiske och isfiske med handredskap. Varje fiskare får endast fiska med ett spö, undantag karpmetare. Kräftfiske är inte tillåtet ej heller båtmotorer som drivs med diesel eller bensin. Tänk på att fiskevårdsområdets medlemmars båtar skall märkas med fastighetsbeteckning.

Antalet fångade fiskar (gäddor och gös) begränsas till tre per båt och dag. Rekommenderar att all rovfisk återutsätts. Gädda över 75 cm och gös under 50 cm skall återutsättas.