Faktura 2023

Årsavgiften i Bosarpasjöns FVO är 200 kronor. Medlemskapet berättigar till fiske och är obligatoriskt, knutet till fastigheten och gäller alla som har äganderätt i Bosarpasjön, oavsett om man fiskar eller inte.

Medlemskapet omfattar medlemmar och övriga personer skrivna på samma adress samt inkluderar gästfiskekort som berättigar dina gäster i ditt sällskap att fiska i sjön. Vid uthyrning/utlåning av ert hus/stuga gäller inte gästkort och fastighetsägaren är skyldig att se till att hyresgäst löser ett stugkort (400 kronor per vecka) om fiske ska bedrivas i sjön. Fiskekort säljs av Lasse Tönning.

Beloppet betalas in på BG 318-6319 senast 2023-06-30. Ange ägarnamn och fastighetsbeteckning vid inbetalning. Vid betalning från utlandet, ange;

IBAN:SE90 8000 0831 3952 4462 7765. SWIFT/BIC: SWEDSESS

Styrelsen ser gärna att vi övergår till elektroniska utskick av fakturan och att du då kan meddela detta till T.Strandberg@hotmail.com.

Fisket

Syftet med fiskevårdsområdet är att vårda fisket i sjön via ett hållbart användande av dess resurser. En rekommendation från styrelsen är att fångad rovfisk (gädda, abborre, gös) återutsätts i så stor omfattning som möjligt. Fiskeregler finns att läsa på http://www.bosarpasjon.se/?page_id=329.

Fisket får bedrivas med mete, flug- och spinnfiske samt isfiske med handredskap. Varje fiskare får endast fiska med ett spö, undantag karpmetare. Det är inte tillåtet att sälja fångad fisk. Kräftfiske är inte tillåtet ej heller båtmotorer som drivs med diesel eller bensin. 

Meddelande från markägarna

Det har uppmärksammats att det ligger en hel hel båtar, ibland vrak, runt sjön. Om du har en  båt på mark som du själv inte äger, var god kontakta markägaren. Om du inte får godkännande av markägaren finns risk att båten forslas bort. Tänk på att fiskevårdsområdets medlemmars båtar skall märkas med fastighetsbeteckning.

Årsstämman

Bosarpasjöns FVO:s årsstämma kommer i år att äga rum den 20 maj 2023, kl 10.00 i Sjövikens café, Information och handlingar inför årsmötet finns på webben, http://www.bosarpasjon.se.