Årsstämma 2023.

Årsstämman kommer att avhållas den 20 maj 2023, kl 10.00 i Sjövikens café. 

Handlingar.

Protokoll 2023

Dagordning
Verksamhetsberättelse
Bokslut
Budget
Inkommen motion
Revisionsberättelse

Skriv ut de handlingar ni önskar ta med till stämman.