Fiskeregler

Syftet med fiskevårdsområdet är att vårda fisket i sjön via ett hållbart användande av dess resurser. Ett begränsat antal fiskekort säljs till allmänheten.

För delägare/medlem i Bosarpasjön gäller, efter att årsavgiften inbetalts, att:

Fiske får bedrivas med mete, flug- och spinnfiske och isfiske med handredskap. 

Varje fiskare får endast fiska med ett spö, undantag karpmetare. 

Gädda över 75 cm och gös under 40 cm skall återutsättas.

Antalet fångade fiskar (gäddor och gös) begränsas till tre per medlem och dag.

Medlemmars båtar skall vara märkta med fastighetsbeteckning.

Rekommenderar att all rovfisk återutsätts. 

För dags-fiskekort gäller catch-and-release, d.v.s. att all rovfisk ska återutsättas.

Ungdom upp till 15 år fiskar gratis i vuxens sällskap.

För samtliga gäller att det inte är tillåtet att sälja fångad fisk, kräftfiske är inte tillåtet ej heller båtmotorer som drivs med diesel eller bensin. 

Fiskekort säljs av Lasse Tönning på Sjörupsgården.