Faktura 2022

Bäste medlem i Bosarpasjöns Fiskevårdsområde.
Årsavgiften i Bosarpasjöns FVO är 200 kronor.

Om du vill ha din faktura via e-post så meddela detta till t.strandberg@hotmail.com. Utskick kommer att ske under juni månad per e-post till de jag har adress på, annars pappersvägen.

Beloppet betalas in på BG 318-6319 senast 2022-07-31. Ange ägarnamn och fastighetsbeteckning vid inbetalning.

Vid betalning från utlandet, ange;
IBAN:         SE27 8000 0831 3900 3710 7463
SWIFT/BIC: SWEDSESS

Medlemskapet är obligatoriskt och är knutet till fastigheten och gäller alla som har äganderätt i Bosarpasjön, oavsett om man fiskar eller inte.

Medlemskapet omfattar medlemmar och övriga personer skrivna på samma adress samt inkluderar gästfiskekort och berättigar dina gäster i ditt sällskap att fiska i sjön. Vid uthyrning/utlåning av ert hus/stuga gäller inte gästkort och fastighetsägaren är skyldig att se till att hyresgäst löser ett stugkort (300 kronor per vecka) om fiske ska bedrivas i sjön. Fiskekort säljs av Lasse Tönning.

Fisket
Syftet med fiskevårdsområdet är att vårda fisket i sjön via ett hållbart användande av dess resurser och från och med år 2010 har ingen försäljning av fiskekort till allmänheten gjort förutom karpfiskekort. Medlemmar i BFVO har dock fortsatt möjlighet till att bedriva sportfiske i sjön. En rekommendation från styrelsen är att fångad rovfisk (gädda, abborre, gös) återutsätts i så stor omfattning som möjligt.

Fisket får bedrivas med mete, flug- och spinnfiske och isfiske med handredskap. Varje fiskare får endast fiska med ett spö, undantag karpmetare. Kräftfiske är inte tillåtet ej heller båtmotorer som drivs med diesel eller bensin. Tänk på att fiskevårdsområdets medlemmars båtar skall märkas med fastighetsbeteckning. Övriga fiskeregler bestäms på årsmötet.